Utgivningar

Utgivningar under 2016:

 

Arnstberg & Sandelin:
Nötskalet
Svensk invandringspolitik och dess konsekvenser


Förskottsbetalning: 120 kr inklusive moms och porto.
Sätt in pengarna på plusgirokonto 463 33 86-0 och maila
adressen dit boken ska skickas: koa@arnstberg.se
Pris vid köp mot faktura: 135 kr plus porto 20 kr: 155 kronor

Utgivningar under 2015:

 

Romerna lever i en mer eller mindre permanent konflikt med Europas majoritetsbefolkningar. Tveklöst utgör de Europas mest problematiska etniska minoritet. I 'Romer i Sverige' ges en grundlig genomgång av romernas svenska historia. Deras renhetsföreställningar beskrivs och förklaras, liksom hur de försvarar sin livsform. Romers kriminalitet ägnas ett särskilt kapitel. Den tiggarinvasion som Sverige är utsatt för diskuteras utförligt, inbegripet den EU-politik som ligger bakom. Boken avslutas med en granskning av den kostsamma statliga 'offerindustri' som enögt utreder hur rasistiskt, fördomsfullt och diskriminerande svenskar behandlar romerna.

För köpanvisningar, Gå in på https://morklaggning.wordpress.com/kop-boken-3/

Förlagets förmånspris vid förskottsinbetalning är 250 kr inkl. moms och porto

Utgivningar under 2014:

 

Gå in på http://morklaggning.wordpress.com för en utförlig presentation
Förlagets förmånspris vid förskottsinbetalning är 240 kr inkl. moms och porto

Gå in på http://morklaggning.wordpress.com för en utförlig presentation
Förlagets förmånspris vid förskottsinbetalning är 220 kr inkl. moms och porto
Boken finns också för gratis nedladdning av pdf och e-boksversion.


Johan Rådberg är en av det sena 1900-talets och gryende 2000-talets mer intressanta forskare och debattörer inom stadsbyggnad. Till skillnad från kollegerna inom arkitektkåren som varit och är upptagna med att skapa framtidens arkitektoniska uttryck, sökte han efter lyckade exempel i stadsbyggnadskonstens historia. Vilken arkitektur och vilka planer har visat sig kunna åldras vackert, vilka hustyper har varit och är mest älskade av sina invånare? Det gjorde honom till en varm förespråkare för trädgårdsstaden, men också skarp kritiker av en modernism – och postmodernism – som alltid söker sig mot det nya, största och mest spektakulära. I ”Stadsplanekonstens irrvägar”, som ges ut postumt, visar Johan Rådberg med många slående exempel hur fel det kan gå i sökandet efter den ultimata lösningen på arkitekturens och stadsbyggnadens alla problem. Men inte bara det, här finns också exempel på älskad arkitektur och harmoni i det urbana landskapet.
174 sidor, illustrerad
.

Pris vid köp direkt från förlaget: 290 kr plus porto.

 


Utgivningar under 2013:

 


Pris: 100 kr plus porto.

 


Utgivningar 2012:

Pris: 169 kr plus porto.

 


Pris: 180 kr plus porto.

 

Utgivning under 2011:

 


Utgivning under 2010:

Pris: 130 kr inkl. moms